Media buying

We carry out comprehensive advertising campaigns for companies across different industries. We offer a communication strategy prepared from A to Z. Depending on the project, we focus on standard or custom activities.

 

We offer:

  • Planning small and large advertising campaigns
  • Media buying as per the media plan

POL.

 

Realizujemy kompleksowe kampanie reklamowe dla firm z różnych branż. Proponujemy strategię komunikacji rozpisaną od A do Z. W zależności od projektu, skupiamy się na działaniach standardowych lub niestandardowych.

 

Oferujemy:

  • Planowanie małych i dużych kampanii reklamowych
  • Zakup mediów zgodnie z mediaplanem