Publishing House

The BRM Group comprises a Publishing House which is responsible for comprehensive preparation and publication of newspapers, company magazines, scientific and expert books as well as other journalistic materials.

 

Publishing service includes:

 • Designing magazines, books, publications
 • Typesetting and „page makeup”
 • Editing
 • Technical correction and proofreading
 • ISBN assignment (and distribution of legal deposits to the National Library and Provincial Libraries)
 • Printing and binding

 

POL.

 

W skład Grupy BRM wchodzi Wydawnictwo, które odpowiada za kompleksowe przygotowanie i wydawanie gazet, magazynów firmowych, książek naukowych, eksperckich oraz innych materiałów publicystycznych.

 

Obsługa wydawnicza obejmuje:

 • Projekt magazynu, książki, publikacji
 • Skład i łamanie
 • Redakcję
 • Korektę techniczną i stylistyczną
 • Nadanie numeru ISBN (oraz dystrybucję egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki Narodowej i Bibliotek Wojewódzkich)
 • Druk i oprawę