Aktualności

Finalizujemy projekt dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie przygotowuje publikację pt. „O sposobach mówienia o starości”. Odpowiadamy za jej korektę językową i redakcyjną. Objętość publikacji to 200 str. Po stronie agencji prace koordynuje Joanna Gomółka.