Sekcja wydawnicza

W skład Grupy BRM wchodzi wydawnictwo, które odpowiada za kompleksowe przygotowanie i wydawanie gazet, magazynów firmowych, książek naukowych, eksperckich oraz innych materiałów publicystycznych. Wydajemy nie tylko metodą tradycyjną. Wspieramy naszych klientów również we wszelkich projektach online.

 

Obsługa wydawnicza obejmuje:

  • Projekt magazynu, książki, publikacji
  • Skład i łamanie
  • Redakcję
  • Korektę techniczną i stylistyczną
  • Nadanie numeru ISBN (oraz dystrybucję egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki Narodowej i Bibliotek Wojewódzkich)
  • Druk i oprawę