Kampanie CSR

Corporate Social Responsibility, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to szereg działań na rzecz otoczenia, interesariuszy, społeczności lokalnych, czy środowiska.

Grupa BRM odpowiada za:

 • Przygotowywanie strategii CSR oraz jej wdrażanie
 • Analizę otoczenia i pomoc w zdefiniowaniu grup interesariuszy
 • Przygotowywanie i prowadzenie kampanii społecznych
 • Współpraca z ekspertami
 • Organizację spotkań z dziennikarzami, konferencji prasowych, briefingów
 • Organizację debat, paneli dyskusyjnych, wykładów, odczytów, szkoleń
 • Organizację warsztatów
 • Koordynacja badań opinii i badań społecznych
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych
 • Koordynacja dialogu na linii firma-społeczności lokalne
 • Szkolenia z zakresu CSR
 • Komunikację wewnętrzną dotyczącą CSR