Aktualności

Grupa BRM dla MAKRO Cash & Carry

Właśnie zakończyliśmy prace nad wewnętrznym biuletynem dla Pracowników MAKRO Cash & Carry. Gazeta, która dotychczas była wydawana co kwartał, będzie ukazywała się w cyklu dwumiesięcznym. Zmienił się również format magazynu – od września będzie drukowany w rozmiarze A4. Grupa BRM odpowiadała za kompleksowe przygotowanie nowej wersji gazetki „Halo Makro” – od redakcji tekstów po skład i łamanie. Agencja odświeżyła layout biuletynu i nieznacznie zmieniła jego układ. To pierwszy numer przygotowany dla MAKRO, ale wiemy już dziś, że będziemy odpowiedzialni za wydawanie kolejnych.