Aktualności

Grupa BRM po raz kolejny dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Właśnie skończyliśmy projekt dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Byliśmy odpowiedzialni za korektę językową i redakcyjną publikacji: „Edukacja głuchych”, która ma objętość 200 str. Wcześniej przygotowaliśmy korektę broszury: „O sposobach mówienia o starości”. Po stronie agencji prace koordynuje Joanna Musiałkowska-Gomółka.