Aktualności

The BRM Group – Overview of the year 2017

The year 2017 was a very busy year for us. Who joined our Client’s base? Many companies – bigger and smaller, Polish and foreign. For some of them we have worked on simple projects, for others – it has been a permanent cooperation.

Our new Clients include, among others:

 • Devonshire (now Devire) – a recruitment company operating in Poland and Germany
 • Medical Finance Group – an institution which grants loans for treatment and medical procedures (among other things, in dentistry, ophthalmology, aesthetic medicine and plastic surgery)
 • Atlas Copco – a Swedish company which has been providing products for different sectors of the economy (among other things, for the mining and construction industry) for over a hundred years and employing almost 45 thousand people in 90 countries worldwide.
 • Brain Embassy – a modern co-creation space belonging to Adgar Poland.

Most of our Clients with whom we have worked for a long time, have extended their contracts for the next year. Among the clients who have the longest history working with us there are:

 • Fundusz Hipoteczny DOM (6 years of cooperation)
 • Tax Care (4 years of cooperation)
 • Gothaer TU S.A. (in 2018 we will start our third year of cooperation).

After summarizing our PR activities performed for our Clients, we calculated that in 2017:

 • We prepared almost 700 press releases and expert information
 • We issued 12 newspapers with a total circulation of 1.1 million copies and 120 newsletters that reached 2.3 million readers
 • The average number of publications and press releases that we assured to our every customer as a part of our PR service reached 80 per month, which means that each of our Clients appeared in the media (press, radio, television or Internet) almost 1000 times a year.

What are our plans for 2018? We will continue our activities in PR and Custom Publishing but we are also going to launch our new division – BRM Events. We keep organizing more and more events (conferences, trainings, jubilees, team building, culinary workshops) and we want to develop this part of our services. You will hear much more about BRM Events soon, and in the meantime we wish you a Happy New Year!

 

***

Grupa BRM podsumowuje rok 2017

Rok 2017 był dla nas bardzo pracowity. Kto dołączył do grona naszych Klientów? Wiele firm – większych, mniejszych, polskich i zagranicznych. Dla niektórych z nich pracowaliśmy projektowo, dla innych – w ramach stałej współpracy.

Wśród nowych Klientów znaleźli się m.in.:

 • Devonshire (dziś Devire) – firma rekrutacyjna działająca w Polsce i Niemczech
 • Medical Finance Group – instytucja udzielająca pożyczek na leczenie oraz zabiegi medyczne (m.in. w dziedzinie stomatologii, okulistyki, medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej)
 • Atlas Copco – szwedzka firma, która od ponad stu lat dostarcza produkty dla różnych segmentów gospodarki (m.in. górnictwa i budownictwa) oraz zatrudnia blisko 45 tys. osób w 90 krajach świata
 • Brain Embassy – nowoczesna przestrzeń co-creatingową należąca do Adgar Poland.

Większość Klientów, z którymi pracujemy od dawna, przedłużyła z nami kontrakty na kolejny rok. Wśród najdłużej obsługiwanych podmiotów są:

 • Fundusz Hipoteczny DOM (współpraca od 6 lat)
 • Tax Care (4 lata)
 • Gothaer TU S.A. (w 2018 roku zaczniemy 3 rok wspólnej pracy).

Gdy podsumowaliśmy działania PR dla naszych Klientów wyliczyliśmy, że w 2017 roku:

 • Przygotowaliśmy blisko 700 informacji prasowych i tekstów eksperckich
 • Wydaliśmy 12 tytułów gazet w łącznym nakładzie 1,1 mln egz. oraz 120 newsletterów, które dotarły do 2,3 mln użytkowników
 • Średnia liczba publikacji i wycinków prasowych, którą w ramach działań PR gwarantowaliśmy każdemu klientowi, wynosiła 80 miesięcznie, co oznacza, że każdy z naszych Klientów pojawił się w mediach (prasie, radiu, telewizji lub Internecie) blisko 1000 razy rocznie

Jakie mamy plany na 2018 rok? Będziemy kontynuować działania w obszarze PR i Custom Publishing ale uruchomimy też nową dywizję BRM Events. Organizujemy coraz więcej eventów (konferencji, szkoleń, jubileuszy, imprez integracyjnych, warsztatów kulinarnych) i chcemy rozwijać się w tym zakresie.

Niebawem usłyszycie o BRM Events znacznie więcej, a tymczasem Szczęśliwego Nowego Roku!