Aktualności

Jedna z największych firm telemedycznych w Polsce wybrała Grupę BRM

Grupa BRM rozpoczęła współpracę z platformą telemedyczną Erecept.pl. Agencja jest odpowiedzialna za stworzenie strategii PR dla Erecept.pl oraz za kompleksową realizację działań PR w mediach ogólnopolskich, regionalnych, branżowych, medycznych. Agencja odpowiada również za koordynowanie i realizowanie badań opinii o potrzebach zdrowotnych Polaków (wspólnie z agencją badawczą SW Research) oraz publikowanie wyników tych badań (w formie raportów, infografik i opracowań). Do zadań agencji należy też zarządzanie kryzysowe.

Erecept.pl to jedna z największych firm telemedycznych w Polsce. Od początku swojej działalności udzieliła blisko pół miliona konsultacji telemedycznych. Działa zarówno na platformie internetowej, jak i w aplikacji na telefon. Oba narzędzia zapewniają dostęp do opieki medycznej (w kilku językach obcych) w trybie 24/7.