Aktualności

The next edition of the newspaper for RWE Poland

This is the third issue of the magazine „upstream + team” that our agency publishes for RWE Polska. The newspaper is addressed to employees of RWE Polska and RWE Stoen Operator.

POL.

To już trzeci numer magazynu „pod prąd + team”, który nasza agencja wydaje dla RWE Polska. Gazeta jest skierowana do Pracowników RWE Polska i RWE Stoen Operator.