Aktualności

Magazyn dla Fundacji BOŚ

Sekcja wydawnicza Grupy BRM przygotowuje kolejny numer magazynu „Zielone Strony”. Wydawcą jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Gazeta jest przeznaczona dla Klientów i Pracowników BOŚ Banku. Ukazuje się w cyklu dwutygodniowym i obejmuje 8 str. Główne tematy to zdrowy styl życia i właściwe odżywianie. W „Zielonych Stronach” piszemy również o ekologii, wolontariacie i filantropii. Grupa BRM odpowiada za przygotowanie tekstów, skład, łamanie, druk i dystrybucję.