Aktualności

Podsumowanie kampanii edukacyjnej ?Postaw na Słońce?

Kampania edukacyjna ?Postaw na Słońce? okazała się dużym sukcesem. Na początku przeprowadzono badanie opinii zrealizowane przez TNS Global, które wykazało, że przeciętny Polak wie niewiele o odnawialnych źródłach energii. Nie potrafimy wyjaśnić, co kryje się pod pojęciem ?prosument? oraz jaka jest różnica pomiędzy kolektorami słonecznymi, a modułami fotowoltaicznymi. Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych nie zdawało sobie sprawy, że w Polsce istnieją środki publiczne na wspieranie mikroinstalacji fotowoltaicznych. Według wyliczeń przygotowanych przez grupę ekspertów z Politechniki Warszawskiej, ich zainstalowanie może wiązać się z oszczędnością nawet do kilku tysięcy złotych rocznie.

Aby uświadomić Polaków o korzyściach wynikających z odnawialnych źródeł energii Fundacja BOŚ zdecydowała się na przeprowadzenie kampanii ?Postaw na Słońce? współfinansowanej ze środków NFOŚiGW. W 16 miastach wojewódzkich pojawiły się billboardy z hasłem ?Jestem Prosumentem?, które zaprojektował Andrzej Pągowski. W ciągu dwóch miesięcy ukazało się blisko 300 publikacji w mediach ogólnopolskich i regionalnych. Poza publikacjami wypracowanymi ?bezkosztowo? (dzięki typowym narzędziom PR) zrealizowano również kampanię płatną (artykuły sponsorowane) w Newsweeku, Super Expresie i Fakcie. W 2015 roku planowana jest akcja informacyjna w 10 rozgłośniach radiowych w Polsce oraz szereg działań PR w mediach regionalnych.