Aktualności

Wydajemy magazyn dla Jeronimo Martins Polska

Dział Wydawniczy Grupy BRM zajmie się kompleksowym przygotowaniem magazynu dla Pracowników Jeronimo Martins Polska pt.: ?Nasza Biedronka?. Naszym zadaniem będzie przygotowanie magazynu, zarówno od strony graficznej, jak i redakcyjnej.
Grupa BRM będzie odpowiedzialna za projekt graficzny makiety, skład, łamanie, redakcję tekstów i ich korektę.