Aktualności

BRM Group supports internal communication at RWE Polska and RWE Stoen Operator

We have assisted RWE Poland in internal communication for nearly a year ? we publish „upstream”, a magazine for employees and „TEAM”, a German version of the newspaper of the entire RWE Consortium  In addition, we are responsible for editing materials intended for the ?Team Online” Intranet. As RWE is undergoing major changes (both in Poland and globally), we engage in developing communications addressed to Employees by preparing reports, texts, or issuing special publications. At the end of June we also conducted interviews with 20 Employees in 4 locations, and the results of the survey were presented in the form of a newspaper.

 

POL.

Od blisko roku wspieramy RWE w komunikacji wewnętrznej ? wydajemy magazyn dla pracowników ?pod prąd? oraz niemiecką wersję gazety całego Koncernu ?TEAM?. Dodatkowo, odpowiadamy za redakcję materiałów do Intranetu ?Team Online?. Ponieważ w RWE (zarówno w Polsce, jak i na świecie) zachodzą duże zmiany, angażujemy się w komunikację do Pracowników przygotowując reportaże, teksty, wydając specjalne publikacje. Pod koniec czerwca przeprowadziliśmy również wywiady z 20 Pracownikami w 4 lokalizacjach, a wyniki sondażu przedstawiliśmy w formie gazety.