Aktualności

BRM Group for Gothaer TU S.A.

Gothaer S.A. insurance company (which is a part of the Gothaer group, one of the largest and oldest insurers in Germany) partners with the BRM Group. The agency will be responsible for carrying out comprehensive PR activities ? both in the national, as well as regional media. Its tasks will include media relations, product, corporate and expert communication, organization of meetings with journalists, media and crisis consulting. The BRM Group will also be responsible for running specific educational campaigns of a social nature.

POL.

Towarzystwo ubezpieczeniowe Gothaer S.A. (które należy do Grupy Gothaer, jednego z największych i najstarszych ubezpieczycieli w Niemczech) rozpoczyna współpracę z Grupą BRM. Agencja będzie odpowiadać za kompleksową realizację działań Public Relations ? zarówno w mediach ogólnopolskich, jak i regionalnych. Do jej zadań będą należeć relacje z mediami, komunikacja produktowa, korporacyjna i ekspercka, organizacja spotkań z dziennikarzami, doradztwo medialne i kryzysowe. Grupa BRM będzie odpowiedzialna również za realizację specjalnych kampanii edukacyjnych o charakterze społecznym.