Aktualności

International law firm Allen & Overy joins BRM Group Customers

Allen & Overy is one of the largest international law firms in Poland with a team of Polish and English lawyers, including experienced attorneys at law and legal advisers. For many years the Warsaw Allen & Overy office has occupied leading positions in the rankings of independent law firms, prepared by publications such as the Rzeczpospolita, Forbes, The Legal 500, IFLR 1000 and Chambers Global, The World’s Leading Lawyers. The BRM Group is responsible for the publication of a prestigious book of legal nature, consisting of 25 chapters prepared by over 20 Experts from the firm. The agency is responsible, among others, for the preparation of the book?s layout, cover design, typesetting, technical adjustment, printing, binding, assignment of the ISBN, distribution of legal deposits to the National Library and Provincial Libraries.

 

POL.

 

Allen & Overy jest jedną z większych międzynarodowych firm prawniczych w Polsce z zespołem prawników polskich i angielskich, w tym doświadczonych adwokatów i radców prawnych. Od wielu lat warszawskie biuro Allen & Overy zajmuje czołowe miejsca w niezależnych rankingach firm prawniczych, przygotowywanych przez wydawnictwa takie jak Rzeczpospolita, Forbes, The Legal 500, IFLR 1000, oraz Chambers Global, The Word’s Leading Lawyers. Grupa BRM jest odpowiedzialna za wydanie prestiżowej książki o charakterze prawnym, składającej się z 25 rozdziałów przygotowanych przez ponad 20 Ekspertów kancelarii. Agencja odpowiada m.in. za przygotowanie layoutu książki, projekt okładki, skład i łamanie, korektę techniczną, druk, oprawę, nadanie numeru ISBN, dystrybucję egzemplarzy obowiązkowych do Biblioteki Narodowej i Bibliotek Wojewódzkich.