Aktualności

Grupa BRM dla IKEA Targówek

Agencja rozpoczęła współpracę z IKEA Targówek. Odpowiadamy za lokalne działania Public
Relations: przygotowywanie materiałów prasowych, budowanie wizerunku w lokalnych i
regionalnych mediach, komunikację na forach osiedlowych i mieszkaniowych. Agencja wspiera firmę
PR-owo w szeregu akcji lokalnych: zarówno tych, które organizuje sama IKEA Targówek (np. Święto
Midsommar, czyli wianki po szwedzku), jak i tych, w które IKEA Targówek angażuje się jako partner
lub współorganizator (chociażby projekt „Targówek Fabryczny.Odzyskiwanie”).