Aktualności

Wydajemy dla SGH

Agencja właśnie przygotowuje publikację pokonferencyjną dla Kolegium Ekonomiczno Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. Zbiór pięćdziesięciu referatów, odczytanych podczas konferencji „Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny”, ukaże się w formie elektronicznej. Partnerem wydania jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.