Nowy Klient fitness

Rozpoczęliśmy współpracę z Fit Boot Camp – pierwszym w Polsce obozem fitness dla ludzi...

Wydajemy dla SGH

Agencja właśnie przygotowuje publikację pokonferencyjną dla Kolegium Ekonomiczno Społecznego Szkoły...