Marketing and Content Marketing

We support our Clients in all marketing efforts from planning advertising campaigns, creating radio and television spots to media buying. We are also responsible for promotion with the use of new media and technology.

 

Our marketing offer includes:

 • Creating CI (Corporate Identity)
 • Webpage design
 • Comprehensive campaign planning and media buying
 • Creation (radio and television spots, billboards, BTL materials and others)
 • Organization of ambient and „street” events
 • Promotion online

As part of Content Marketing we offer:

 • Storytelling
 • Preparing and editing texts
 • Blog keeping and website hosting
 • Production of images, videos, VNRs (video news releases)
 • Creating an editorial strategy

 

POL.  

 

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich działaniach marketingowych począwszy od planowania kampanii reklamowych, tworzenia spotów radiowych i telewizyjnych, aż po zakup mediów. Odpowiadamy również promocję z wykorzystaniem nowych mediów i technologii.

 

W skład naszej oferty marketingowej wchodzą:

 • Tworzenie CI (Corporate Identity)
 • Projektowanie stron www
 • Kompleksowe planowanie kampanii reklamowych i zakup mediów
 • Kreacja (spotów radiowych, telewizyjnych, billboardów, materiałów BTL i innych)
 • Organizacja ambientów i akcji „ulicznych”
 • Promocja w sieci

 

W ramach Content Marketingu oferujemy:

 • Storytelling
 • Przygotowywanie i redagowanie tekstów
 • Prowadzenie blogów i serwisów
 • Produkcję zdjęć, video, VNR (video news release)
 • Tworzenie strategii redakcyjnej