Custom Publishing

The BRM Group provides comprehensive services for the design, typesetting and page makeup as well as printing corporate magazines, books, albums, etc.

 

Company magazines:

  • We are responsible for the preparation and comprehensive development of corporate, both external and internal magazines (in paper or electronic form)
  • We offer graphic design and preparation of layouts, planning each issue, editing texts, professional proofreading, typesetting, page makeup and professional printing

Special issue newspapers:

  • We publish a number of special issue newspapers and folders intended for Individual Clients and Companies.

Books:

  • We publish scientific studies, expert books, albums and multimedia publications on the special order of the Clients. We provide professional preparation, publication and its distribution.

 

POL.

 

Grupa BRM zapewnia pełną obsługę w zakresie projektowania, składu i łamania oraz druku magazynów firmowych, książek, albumów etc.

 

Magazyny firmowe:

  • Odpowiadamy za przygotowanie i kompleksowe opracowanie magazynów firmowych zarówno zewnętrznych i wewnętrznych (w formie papierowej lub elektronicznej)
  • Oferujemy projekt graficzny i przygotowanie makiety, planowanie każdego numeru, redakcję tekstów, profesjonalną korektę, skład, łamanie oraz profesjonalny druk.

 

Gazety okolicznościowe:

  • Wydajemy szereg gazet i folderów okolicznościowych przeznaczonych dla Klientów Indywidualnych oraz Firm.

 

Książki:

  • Wydajemy publikacje naukowe, książki eksperckie, albumy oraz publikacje multimedialne na specjalne zamówienie Klientów. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie publikacji oraz jej dystrybucję.