CSR Campaigns

Corporate Social Responsibility is a concept of honest and ethical actions in compliance with the surroundings, target groups,  local society and the environment.

 • Conducting and implementing CSR strategy
 • Analyzing the surroundings and identifying the target group
 • Organizing and launching social campaigns
 • Cooperating with the experts
 • Organizing meetings with journalists, press conferences and briefings
 • Managing debates, discussion panels, lectures, trainings and workshops
 • Coordinating social and opinion polls
 • Providing information and educational materials
 • Building dialogue between the company and local society
 • CSR trainings
 • Internal communication concerning CSR.

 

POL.

Corporate Social Responsibility, a więc Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to szereg działań na rzecz otoczenia, interesariuszy, społeczności lokalnych, czy środowiska.

 

 • Przygotowywanie strategii CSR oraz jej wdrażanie
 • Analizę otoczenia i pomoc w zdefiniowaniu grup interesariuszy
 • Przygotowywanie i prowadzenie kampanii społecznych
 • Współpraca z ekspertami
 • Organizacja spotkań z dziennikarzami, konferencji prasowych, briefingów
 • Organizacja debat, paneli dyskusyjnych, wykładów, odczytów, szkoleń, warsztatów
 • Koordynacja badań opinii i badań społecznych
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych
 • Koordynacja dialogu na linii ?Firma? ? ?Społeczności lokalne?
 • Szkolenia z zakresu CSR
 • Komunikacja wewnętrzna dotycząca CSR