Public Relations

PR actions planning and PR strategy development

 • Corporate PR
 • Brand PR
 • Product PR

 

Media relations:

 • Cooperating with journalists, preparing and updating data base for press, radio, TV and Internet
 • Creating press release profiled for media and target groups
 • Producing press information, notes, teasers and interviews
 • Creating editorial, comparative, informative and expert texts
 • Processing VNR, TV and radio recordings
 • Media monitoring and media reports
 • Press Office Management
 • Arranging press conferences, briefings and meetings with journalists

 

Sponsoring:

 • Organizing sponsored events with sponsoring market analysis and creative concept of the event
 • Producing visual kits: balloons, banners, billboards, stands, roll-ups, posters, leaflets and equipped promotional stands
 • Arranging hostess/host
 • Organizing press office in the place of event

 

Events:

 • Complex organization of events and business meetings.
 • Creating scenography projects, scenario and artistic formula of the event.
 • Arranging lighting, sound system, stage, music groups, cabaret and announcers or catering, waiting staff and technical services.
 • Photo and Video services.

 

Internal Communication:

 • Corporate press (internal magazines) ; Other internal corporate publishing i.e.: brochures, guidelines, summaries
 • Corporate e-press (e-bulletins, daily, weekly or monthly  newsletters)
 • Internal Corporate TV

POL.

 

Planowanie działań PR, budowanie strategii PR: 

 • PR korporacyjny
 • PR marki
 • PR produktu

 

Media relations:

 • Współpraca z dziennikarzami wraz z tworzeniem i aktualizowaniem baz danych: prasa, radio, telewizja, Internet
 • Opracowywanie materiałów prasowych profilowanych pod kątem mediów, grup docelowych
 • Tworzenie informacji prasowych, notatek, zajawek, wywiadów.
 • Przygotowywanie tekstów redakcyjnych, porównawczych, poradnikowych, eksperckich itd.
 • Opracowywanie VNR (video news release), nagrań TV, oraz eksperckich dźwięków radiowych
 • Monitoring mediów, sporządzanie raportów medialnych
 • Prowadzenie biura prasowego firmy
 • Organizacja konferencji prasowych, briefingów, spotkań z dziennikarzami

 

Sponsoringi:

 • Organizacja imprez sponsoringowych wraz z analizą rynku sponsoringów oraz koncepcją kreatywną wydarzenia
 • Umowy sponsoringowe ? tworzenie i koordynacja Partnerzy i patroni medialni wydarzenia ? organizacja
 • Produkcja materiałów wizualizacyjnych: balonów, banerów, billboardów, ścianek, roll-upów, plakatów, zrywek, ulotek, stoisk promocyjnych wraz z wyposażeniem
 • Pośrednictwo w doborze hostess
 • Organizacja biura prasowego w miejscu wydarzenia

 

Imprezy:

 • Kompleksowa organizacja eventów, imprez, firmowych spotkań zewnętrznych i wewnętrznych
 • Projekty scenografii, scenariusza wydarzenia, dobór oświetlenia, nagłośnienia, sceny, wybór zespołu, kabaretu, konferansjera lub innej formuły części artystycznej eventu wraz z cateringiem, obsługą kelnerską oraz techniczną
 • Serwis fotograficzny oraz wideo.

 

Komunikacja wewnętrzna:

 • Prasa firmowa drukowana (gazety wewnętrzne)
 • Inne wydawnictwa firmowe o charakterze wewnętrznym: broszury, instrukcje, podsumowania
 • Prasa firmowa elektroniczna (elektroniczne biuletyny firmowe, newslettery dzienne, tygodniowe, miesięczne)
 • Wewnętrzna telewizja firmowa. Wydarzenia z życia firmy prezentowane w formie wideo.